Čo robíme pre ekologickú budúcnosť?

Budúcnosť pre
vydru riečnu

Ochrana hniezdisk
orla a sokola

Vzdelávanie
ZA BB

Naša filozofia

Vedení našim krédom "vzdelávaním k rozvoju" sa usilujeme o získavanie, spracovanie a distribúciu informácií, ktoré pomôžu k lepším postojom slovenskej spoločnosti k orchrane prírody. Chceme vniesť do ekologickej sféry princípy pragmatickosti a účinnosti, aplikovať osvedčené praktiky moderného manažmentu.

Vytrvalosť

Vďaka vytrvalosti získavame ľudské i finančné zdrije bez ktorých kvalita nie je možná.

Profesionalita

Snažíme sa vidiec veci z nadhľadu a v súvislostiach, namiesto dohadov a emócií pracujeme s faktmi.

Systematickosť

Namiesto hurá systému ideme krok po kroku k praktickým výsledkom pre prírodu a jej obrazu v spoločnosti.